Ortaokul

Bi Dolu Deney!

Ortaokul düzeyindeki öğrencilerin bilimsel keşifleri derinleştirmek ve bilim alanlarına olan ilgilerini güçlendirmek amacıyla özel olarak tasarlanan ortaokul setlerimiz, fen, fizik, kimya, biyoloji ve mühendislik gibi çeşitli bilim alanlarını kapsar. Setlerimizde yer alan deneyler, öğrencilerin daha karmaşık kavramları anlamalarını sağlar ve bilimsel düşünme becerilerini daha da geliştirir. Setlerimiz, öğrencilerin deneylerde aktif rol almasını teşvik eder, gözlem yapma, veri analizi, hipotez kurma ve sonuç çıkarma gibi becerilerini pekiştirir.

5. Sınıf Deney Listesi - Toplam: 16 Deney

EKİM
Deney 1:
Güneş
Gibi Sıcak
Deney 2:
Ay Nasıl
Hareket eder?
KASIM
Deney 3:
Canlıların
Dünyası
Deney 4:
Kuvveti
Ölçelim mi?
ARALIK
Deney 5:
Sürtünme Nelere Yol Açar?
Deney 6:
Maddeyi
Etkileyen Isı
OCAK
Deney 7:
Isı mı?
Sıcaklık mı?
Deney 8:
Genleşip
Büzülme
ŞUBAT
Deney 9:
Bir Işık
Gördüm sanki!
Deney 10:
Işığını
Yansıt
MART
Deney 11:
Gölgelerin Gücü Adına!
Deney 12:
Biyoçeşitlilik
NİSAN
Deney 13:
Çevreye Zarar Veren İnsan!
Deney 14:
Doğayı Sev
Yıkılma
MAYIS
Deney 15:
Ayın Devre Elemanını Seç
Deney 16:
Hangi Lamba
Daha parlak?

6. Sınıf Deney Listesi - Toplam: 16 Deney

EKİM
Deney 1:
Güneş Sistemini Tanıyalım
Deney 2:
Tutulmalar
KASIM
Deney 3:
Sindirime
Uğrar mı?
Deney 4:
Kanın
Dolaşımı
ARALIK
Deney 5:
Solunum Olmazsa Hayat Olmaz
Deney 6:
Boşaltım
Nasıl Olur?
OCAK
Deney 7:
Birlikten Kuvvet Doğar
Deney 8:
Sürati
Görelim
ŞUBAT
Deney 9:
Madde Hal Değiştirmezse Ne Olur?
Deney 10:
Isı Yalıtımı
ve İletimi
MART
Deney 11:
Bir Ses mi Duydum?
Deney 12:
Eğlenceli Ses Deneyleri
NİSAN
Deney 13:
Denetleyen
Sistem
Deney 14:
Bit Tat
Bir Doku
MAYIS
Deney 15:
Elektrik
İletilir mi?
Deney 16:
Elektrik
Direnci

7. Sınıf Deney Listesi - Toplam: 16 Deney

EKİM
Deney 1:
Uzayı
Görelim
Deney 2:
Bitki mi?
Hayvan mı?
KASIM
Deney 3:
Bu ikiliyi karıştırma: Kütle ve Ağırlık
Deney 4:
Ne Kadar Enerji
O Kadar İş!
ARALIK
Deney 5:
Enerjik
Bir Deney
Deney 6:
Atomdan
Moleküle
OCAK
Deney 7:
Maddenin
Safı!
Deney 8:
Birlikte
Çözelim!
ŞUBAT
Deney 9:
Sakın
Karıştır(ma)!
Deney 10:
Maddeyi Geriye Dönüştür
MART
Deney 11:
Işığın
Soğurulması
Deney 12:
Güneş bize
çok lazım!
NİSAN
Deney 13:
Ayna Ayna
Söyle Bana!
Deney 14:
Kırılgan
Bir Işık Deneyi
MAYIS
Deney 15:
Kendi Aydınlatma Aracım
Deney 16:
Bitki
Büyütelim

Bilimin Heyecanlı
Dünyasına Katıl

Bilim, dünyayı anlamak ve çözümler bulmak için güçlü bir araçtır. Experiment Bag ile öğrencilerin bilimin heyecanlı dünyasına adım atmalarını, keşfetmelerini ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlayan bir öğrenme ortamı sunuyoruz. Bilime duyulan ilgiyi artırmak ve gelecekteki bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmak için Experiment Bag bu keyifli yolculuğa başlamak için bizimle iletişime geçin!

× WhatsApp