Okullar İçin Aylık Deney Seti ve Dijital İçerik Paketi

Experiment Bag olarak, okullarda bilim eğitimini desteklemek ve öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek için özel olarak tasarlanmış okul setleri sunmaktayız. Bu setler, öğrencilerin ilgi çekici ve etkileşimli deneyler yaparak bilimsel keşiflere adım atmalarını sağlamak üzere oluşturulmuştur. Okul setlerimiz, öğretim programına uygun olarak hazırlanmıştır ve alanında uzman akademisyen ve öğretmenler tarafından geliştirilmiştir.

Okul Öncesi Deney Setleri

Okul öncesi deney setlerimiz, çocukların yaş gruplarına uygun olarak tasarlanmıştır. Oyun ve keşfetme temelli deneyler, çocukların ilgisini çekmek ve aktif katılımını teşvik etmek için özel olarak seçilmiştir. Setlerimiz, çocukların temel bilim kavramlarını anlamalarına yardımcı olurken aynı zamanda motor becerilerini, gözlem yeteneklerini ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.

İlkokul Deney Setleri

Experiment Bag olarak, ilkokul düzeyindeki öğrencilerin bilim eğitimine eğlenceli ve interaktif bir şekilde dahil olmalarını sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmış okul setleri sunmaktayız. İlkokul okul setlerimiz, çocukların temel bilimsel kavramları anlamalarına yardımcı olurken aynı zamanda deneyler yaparak bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.

Ortaokul Deney Setleri

Okul setlerimizin içeriği, öğrencilerin deneyleri gerçekleştirmek için gerekli olan malzemeleri, ayrıntılı talimatları ve deneylerin bilimsel temellerini anlatan açıklamaları içerir. Öğrenciler, deneyleri yaparken hipotezler kurar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve sonuçlara dayalı çıkarımlar yaparlar. Bu süreç, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve bilimsel yöntemleri uygulama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

× WhatsApp