Akademik Danışmanlık Süreci

Experiment Bag deney setleri Doç. Dr. Ersin KARADEMİR ve ekibi tarafından öğretim programına uygun olarak geliştirilmiştir. Deney setlerimizi kullanan okullarla iş birliğimiz bir öğretim yılı boyunca çeşitli eğitimlerle ve danışmanlık süreci ile devam etmektedir.

Danışmanlık Sürecinde
Neler Yapıyoruz?

  • Bilimsel Danışmanlık
  • ExperimentBag Eğitici Eğitimi
  • Bilim Eğitimi
  • Proje Yazım Eğitimi
  • Bilim Etkinlikleri
  • Veli Akademileri

Bilimsel
Danışmanlık Süreci

Experiment Bag deney setlerini kullanan okulların bilim süreçlerini destekleyecek çalışmalarda bulunuyoruz.

Eğitici
Eğitimi

Experiment Bag deney setlerini kullanmaya başlayacak olan okulların öğretmenlerine yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz “eğitici eğitimi” ile deney setlerimizin amacına uygun olarak kullanılmasını sağlıyoruz.

Bilim
Eğitimleri

Experiment Bag deney setlerini kullanan okulların öğretmenlerine yönelik çeşitli hizmet içi eğitimler gerçekleştirilmektedir.

Proje Yazım
Eğitimi

Proje yazım eğitimleri, öğretmenlere proje hazırlama sürecinde rehberlik etmeyi amaçlar. Doç. Dr. Ersin Karademir’in eğitimleri, proje yazımının temel ilkelerini, proje tasarlama yöntemlerini ve başarılı bir proje önerisi hazırlamanın adımlarını içerir. Ayrıca, proje sunumu ve raporlama becerilerini geliştirmek için pratik ipuçları da paylaşılır.

Bilim
Etkinlikleri

Bilim eğitiminin heyecanını ve ilgisini artırmak amacıyla okullarımız ile birlikte çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenlemekteyiz. Bu etkinlikler ve yarışmalar, öğrencilerin bilimsel meraklarını canlı tutmak, bilimle ilgili konuları derinlemesine öğrenmek ve bilimsel becerilerini geliştirmek için mükemmel fırsatlar sunuyor.

Veli
Akademileri

Bilimin ebeveynlerin ve öğrencilerin hayatında önemli bir rol oynadığının farkındayız. Bu nedenle, velilere yönelik eğitim programları olan “Veli Akademileri” düzenlemekteyiz. Bu eğitimler, ebeveynlere bilimle ilgili konularda bilgi ve beceriler kazandırmayı, çocuklarının bilimsel gelişimini desteklemeyi ve onları bilim dünyasına daha iyi entegre etmeyi amaçlıyoruz.

× WhatsApp